ผู้บริหาร

นายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด

1 ตค.35 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์